Καταρράκτης

Καταρράκτης

kataraktis

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού του οφθαλμού η οποία γίνεται λόγω συσσώρευσης πρωτεΐνης μέσα του και οδηγεί σε σταδιακή δυσκολία της όρασης.

Είναι αποτέλεσμα της φυσικής διαδικασίας της γήρανσης του ματιού και εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 60 ετών.

Ο σακχαρώδης διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η παχυσαρκία είναι παράγοντες που μπορούν να αυξήσουν την συχνότητα του.

Μπορεί επίσης να εμφανιστεί  όταν ο ασθενής εκτεθεί σε υπεριώδη ακτινοβολία, στη μακροχρόνια χρήση στεροειδών ή ακόμα και στο κάπνισμα.

Ο καταρράκτης ΠΡΕΠΕΙ να αντιμετωπίζεται ΕΓΚΑΙΡΩΣ. Αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την όραση προκαλώντας ακόμα και τύφλωση.

Επειδή ο καταρράκτης έχει βραδεία εξέλιξη, ο ασθενής μπορεί να έχει εμφανίσει συμπτώματα χωρίς καν να το έχει αντιληφθεί.

 • Δυσκολία όρασης τις απογευματινές ή βραδινές ώρες (ημίφως)
 • Θολή όραση
 • Συχνές αλλαγές στη συνταγή των γυαλιών
 • Μειωμένο contrast
 • Διπλή όραση (εμμένει ακόμα και όταν ο ασθενής κλείσει το ένα μάτι)
 • Φωτοστέφανα (haloes) γύρω από τις φωτεινές πηγές.

Η αντιμετώπιση του καταρράκτη είναι χειρουργική. Η διαδικασία είναι συνήθως αρκετά απλή. Στην επέμβαση ο φακός του οφθαλμού που πάσχει από καταρράκτη αφαιρείται με τη μέθοδο της φακοθρυψίας (phacoemulsification) (χρήση υπερήχωνή laser) και αντικαθίσταται από νέο, τεχνητό φακό (ενδοφακός). Έχει μεγάλη σημασία το είδος και η διαθλαστική δύναμη του φακού, καθώς και το προεγχειρητικό πλάνο, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν υπάρχουσες διαθλαστικές ανωμαλίες,  όπως  υπερμετρωπία, αστιγματισμός ή μυωπία.

Ποίος είναι ο καταλληλότερος φακός για κάθε περίπτωση;

 • Μονοεστιακός ενδοφακός

Είναι ο φακός που μπορεί να διορθώσει τη μακρινή όραση. Ο ασθενής θα χρειαστεί γυαλιά για την κοντινή του όραση μετά το χειρουργείο.

 • Τορικός ενδοφακός (φακός διόρθωσης αστιγματισμού)

Οι φακοί αυτοί διορθώνουν τον αστιγματισμό. Ο ασθενής μετά το χειρουργείο θα μπορεί να δει πολύ καθαρά χωρίς τη χρήση βοηθητικών γυαλιών μακρυά αλλά θα εξακολουθεί να χρειάζεται γυαλιά για διάβασμα.

 • Πολυεστιακός ενδοφακός

Μειώνουν σημαντικά την ανάγκη χρήσης γυαλιών. Η βασική ιδιότητα του φακού αυτού είναι να κάνει διπλή εστίαση (κοντινή και μακρινή). Ο ασθενής θα λύσει την ανάγκη βοηθητικού μέσου (γυαλιών) για το διάβασμα και την μακρινή απόσταση. Οι φακοί αυτοί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της μέσης απόστασης (απόσταση από ηλεκτρονικό υπολογιστή).

 • Τριπλοεστιακός ενδοφάκός

Έχει ίδιες ιδιότητες με τον πολυεστιακό ενδοφακό. Το πλεονέκτημα του είναι ότι μπορεί να καλύψει και την μέση απόσταση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή).

 • Πολυεστιακός τορικός ενδοφακός

Μειώνουν την ανάγκη χρήσης γυαλιών . Πέρα από την αποκατάσταση της κοντινής και μακρινής όρασης, ο φακός αυτός θα λύσει και το πρόβλημα του αστιγματισμού και έτσι μετεγχειρητικά ο ασθενής αποκτά μια ποιοτικότερη όραση.