Χαλάζιο και Κριθή

Χαλάζιο και Κριθή

Το χαλάζιο (chalazionorstye) είναι μια από τις πιο συχνές φλεγμονές του βλεφάρου. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια φλεγμονή των αδένων του βλεφαρικού χείλους, οι οποίοι ονομάζονται μεϊβιομιανοί. Στην εμφάνιση του γίνεται μια απόφραξη των στομίων των αδένων αυτών. Οι μεϊβιομιανοί είναι παρόμοιοι με τους λιπώδεις αδένες του δέρματος και του προσώπου. Δημιουργούν το λίπος που αποτελεί την ανώτερη στοιβάδα των δακρύων και βοηθά στην αποτροπή της εξάτμισής τους από την οφθαλμική επιφάνεια.
Αν το έκκριμα τους είναι κακής ποιότητας ή αν οι αδένες υπολειτουργούν τότε έχουμε την δημιουργία αυτής της λιπο-κοκκιωματώδους κύστης που λέγεται χαλάζιο!
Το χαλάζιο μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία. Το βλέφαρο είναι κόκκινο και διογκωμένο, ερεθίζεται, ενοχλεί, και στην ψηλάφηση υπάρχει η αίσθηση ενός μικρού ογκιδίου στο μέγεθος ενός στραγαλιού.

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι:

  • διόγκωση βλεφάρων
  • πόνος
  • εντοπισμένο η διάχυτο βλεφαρικό οίδημα (συχνά με πύον)
  • ερυθρότητα

Το χαλάζιο αντιμετωπίζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • ζεστές κομπρέσες / θερμά επιθέματα: για υποχώρηση της φλεγμονής
  • αντιβιοτικό με  ή χωρίς στεροειδή: σε μορφή κολλυρίου ή οφθαλμικής αλοιφής
  • συστηματικά αντιβιοτικά
  • συνθετικά δάκρυα: για τον ερεθισμό των οφθαλμών
  • Χειρουργική διάνοιξη: σε περίπτωση που οργανωθεί και η παροχέτευση του με όλα τα παραπάνω είναι αδύνατη.

Τέλος, η γρήγορη διάγνωση, και η σωστή θεραπεία μας προφυλάσσουν από την πιθανή ανάγκη χειρουργικής αντιμετώπισης.