Τμήμα Φλεγμονών

Πρόκειται για παθήσεις των οφθαλμών που αφορούν το ραγοειδή χιτώνα. Ο ραγοειδής χιτώνας βρίσκεται μεταξύ του εξωτερικού σκληρού χιτώνα του οφθαλμού (λευκό του ματιού) και του εσωτερικού αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Αποτελείται από την ίριδα, το ακτινωτό σώμα καθώς επίσης και από τον χοριοειδή. Ανάλογα με την ανατομική περιοχή που βρίσκονται , χωρίζονται σε :

  • Πρόσθιες
  • Διάμεσες
  • Οπίσθιες
  • Όταν αφορά ταυτόχρονα και τις τρεις παραπάνω περιοχές του οφθαλμού ονομάζεται παν-ραγοειδίτιδες.