Αριστομένους και Παυσανίου 2
info@eye-center.gr

+30 27210 22007

Τμήματα

Φλεγμονών

Καταρράκτη

Γλαύκωμα

Γλαυκώματος

Παιδοοφθαλμολογίας

Αισθητικής οφθαλμολογίας και πλαστικής χειρουργικής βλεφάρων

Παθήσεων ωχράς κηλίδας και αμφιβληστροειδούς

Διαθλαστικής χειρουργικής και κερατοειδούς

Οφθαλμολογικών επειγόντων