Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

3D Optical Coherence tomography- 3D OCT Maestro-Topcon

Οπτικά πεδία Humphreys
σειρά 830

Laser Yag οίκου ELLEX