Αριστομένους και Παυσανίου 2
info@eye-center.gr

+30 27210 22007

Παθήσεων ωχράς κηλίδας και αμφιβληστροειδούς

Παθήσεις ωχράς κηλίδας και αμφιβληστροειδούς

Service

Στο τμήμα αυτό εξετάζονται παθήσεις του υαλοειδούς και του αμφιβληστροειδούς. Πρόκειται για παθήσεις του οπισθίου διαμερίσματος του οφθαλμού. Η κατάλληλη θεραπεία ή χειρουργική αντιμετώπιση επιλέγονται σύμφωνα με τα κλινικά χαρακτηριστικά της πάθησης του ασθενούς.