Τμήμα παθήσεων ωχράς κηλίδας
και αμφιβληστροειδούς

Στο τμήμα αυτό  εξετάζονται  παθήσεις του υαλοειδούς και του αμφιβληστροειδούς. Πρόκειται για παθήσεις του οπισθίου διαμερίσματος του οφθαλμού.  Η κατάλληλη θεραπεία ή χειρουργική αντιμετώπιση επιλέγονται σύμφωνα με τα κλινικά χαρακτηριστικά της πάθησης του ασθενούς.