Υπερμετρωπία

Υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία είναι μία συχνή διαθλαστική ανωμαλία, όπου οι φωτεινές ακτίνες από το εξωτερικό περιβάλλον, επομένως και τα είδωλα των διαφόρων αντικειμένων, δεν εστιάζονται στο πίσω μέρος του οφθαλμού μας, δηλαδή επάνω στον αμφιβληστροειδή χιτώνα, όπως συμβαίνει στα φυσιολογικά εμμετρωπικά μάτια, αλλά πίσω από εκείνον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κοντινά αλλά και τα μακρινά αντικείμενα να εμφανίζονται θολά.

  • μειωμένη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού (διαθλαστική υπερμετρωπία)
  • μειωμένο προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού (αξονική υπερμετρωπία)
  • κληρονομικότητα

Η υπερμετρωπία εμφανίζεται συνήθως από τη γέννηση. Όμως λόγω του αντανακλαστικού της προσαρμογής, μπορεί να παρουσιάσει μία ελάττωση στη παιδική και την εφηβική ηλικία η και να αρχίσει πάλι να ενοχλεί στην ηλικία των 35-40 ετών. Η πρεσβυωπία εμφανίζεται νωρίτερα στους υπερμέτρωπες.

Η προσαρμογή, είναι μία ικανότητα του ματιού κατά την οποία ο οφθαλμός μπορεί να εστιάσει κοντά και μακριά,παρά τη διαθλαστική ανωμαλία που έχει. Το εύρος της προσαρμογής είναι εξαιρετικά μεγάλο στα παιδιά ενώ κατά την ενήλικη ζωή φθίνει σταδιακά. Όταν η απώλεια της προσαρμογής γίνει τόσο μεγάλη ώστε να δημιουργεί προβλήματα στη κοντινή όραση, τότε μιλάμε για την έναρξη της πρεσβυωπίας.

  • γυαλιά οράσεως
  • φακούς επαφής
  • διαθλαστική χειρουργική (επέμβαση με excimer laser)
  • χειρουργική επέμβαση για την αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς, φυσικού φακού του οφθαλμού