Απόφραξη φλέβας

Απόφραξη φλέβας

crvo-eye-2

Τι είναι η απόφραξη φλέβας του αμφιβληστροειδούς;
Οι φλέβες είναι τα αγγεία που οδηγούν το αίμα έξω από τον αμφιβληστροειδή προς την κεντρική κυκλοφορία. Σε κάποιες περιπτώσεις αποφράσσονται. Η απόφραξη αυτή μπορεί να αφορά κάποιον κλάδο της φλέβας του αμφιβληστροειδούς ή το κεντρικό της στέλεχος . Η απόφραξη των αγγείων αυτών θα δημιουργήσει μια αλληλουχία διαδικασιών που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του αμφιβληστροειδούς στην περιοχή που θα επισυμβεί η απόφραξη.

Προδιαθεσικοί παράγοντες
Όπως σε πολλές αγγειακές παθήσεις, οι προδιαθεσικοί παράγοντες για την απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς είναι: η αρτηριακή υπέρταση, η αυξημένη ηλικία, η υπερλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αυξημένη πίεση του οφθαλμού και το κάπνισμα.
Σε αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί και η επιβαρυντική επίδραση των αντισυλληπτικών φαρμάκων στην απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς, καθώς και κάποιες άλλες προδιαθεσικές καταστάσεις, όπως η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η αφυδάτωση και τα σύνδρομα υπεργλοιότητας του αίματος.

  • Ο βασικός μηχανισμός της απόφραξης της φλέβας είναι η πίεση που ασκεί το τοίχωμα της γειτονικής αρτηρίας στην παρακείμενη φλέβα στο σημείο της διασταύρωσής τους. Αυτό γίνεται λόγω της σκλήρυνσης του τοιχώματος των αρτηριών.
  • Η διακοπή της κυκλοφορίας (λόγω της συμπίεσης) είναι η αιτία που θα οδηγήσει στην δημιουργία του θρόμβου.

Ποιά είναι τα συμπτώματα της απόφραξης φλέβας αμφιβληστροειδούς;

  • Το βασικό σύμπτωμα είναι η μείωση της όρασης. Η διαταραχή αυτή μπορεί να είναι τμηματική ή καθολική, ανάλογα με το σημείο που θα γίνει η απόφραξη.
  • Η διαταραχή της κεντρικής όρασης οφείλεται στο οίδημα της ωχράς κηλίδας που είναι και η βασική επιπλοκή της νόσου.
  • Οι ασθενείς με απόφραξη κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν μέσα στους επόμενους μήνες νεοαγγείωση (δημιουργία νέων αλλά παθολογικών αγγείων), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νεοαγγειακό γλαύκωμα οπού και αυτό με τη σειρά του θα οδηγήσει σε επώδυνη αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης και επιδείνωση της όρασης. Αυτό γίνεται λόγω της εκτεταμένης ισχαιμίας του αμφιβληστροειδούς που επισυμβαίνει λόγω της χαμηλής αιματικής ροής.

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και πιο συγκεκριμένα με βυθοσκόπηση. Η οπτική τομογραφία συνοχής (OCT), αλλά και η οπτική ψηφιακή αγγειογραφία, ή η κλασσική φλουοροαγγειογραφία, θα μας οδηγήσουν στη σωστότερη και πληρέστερη διαγνωστική προσέγγιση.

Ποιά είναι η θεραπεία της απόφραξης φλέβας του αμφιβληστροειδούς;
Σε αυτή την οφθαλμολογική κατάσταση έχει μεγάλη σημασία η γενική κατάσταση του ασθενούς γιατί πρόκειται για μία αγγειοπάθεια. Έτσι, η συσχέτιση με κάποιο συστηματικό νόσημα και η αντιμετώπισή του έχει μεγάλη σημασία (σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, μεταβολικό σύνδρομο κλπ).

Οι anti-VEGF ενδοβολβικές ενέσεις.
Είναι φαρμάκα για τη θεραπεία του οιδήματος της ωχράς κηλίδας. Δεν είναι απόλυτος ο αριθμός των ενεσεων που θα χρειαστούν σε κάθε ασθενή καθώς κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.

Τα ενδοβολβικά ενθέματα στεροειδών.
Είναι πολύ αποτελεσματικά και βοηθούν εξαιρετικά στην αντιμετώπιση του οιδήματος της ωχράς κηλίδας που έχει δημιουργηθεί λόγω της απόφραξης της φλέβας του αμφιβληστροειδούς. Το μειονέκτημα τους είναι πως σε ορισμένους ασθενείς μπορεί να προκαλέσουν αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Επίσης, έχουν κατηγορηθεί και για καταρρακτογένεση.

Τα Laser
Σε περίπτωση νεοαγγείωσης (αυτό θα το δούμε με τη χρήση της φλουορο-αγγειογραφίας) η θεραπεία εκλογής είναι η εφαρμογή laser φωτοπηξίας στον αμφιβληστροειδή. Το laser θα “κάψει” τον παρακείμενο αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα να μειωθούν οι ανάγκες οξυγόνου και να υποστρέψει η νεοαγγείωση.

Γενικές Οδηγίες
Σε όλους τους ασθενείς με απόφραξη κεντρικής ή κλάδου φλέβας του αμφιβληστροειδούς θα πρέπει να ελέγχεται η αρτηριακή πίεση, το λιπιδαιμικό προφίλ και τα επίπεδα του σακχάρου του αίματος. Ο καρδιολογικός έλεγχος είναι απαραίτητος, καθώς και κάποιες πιο εξειδικευμένες αιματολογικές εξετάσεις που πιθανόν να μας δώσουν το αίτιο της νόσου.