Συγγενής καταρράκτης

Συγγενής καταρράκτης

shutterstock_1411300247

Ο συγγενής καταρράκτης είναι η θόλωση του κρυσταλοειδούς φακού του ματιού και γίνεται εμφανής από τη γέννηση του παιδιού ή από τους πρώτους μήνες της ζωής του.

  • Ενδομήτριες λοιμώξεις, όπως για παράδειγμα το τοξόπλασμα.
  • Μεταβολικές και χρωμοσωμικές ανωμαλίες.
  • Προωρότητα
  • Κληρονομικά αίτια.
  • Κάποιο τραύμα.

Το πιο σύνηθες σύμπτωμα του συγγενούς καταρράκτη είναι η λευκή αντανάκλαση της κόρης του ματιού, η οποία είναι εύκολο να γίνει ορατή σε γονείς και παιδιάτρους. Ωστόσο, ορισμένες φορές ο συγγενής καταρράκτης μπορεί να προκαλέσει και στραβισμό, με αποτέλεσμα η διάγνωση να γίνει μετά από εξέταση για ενδεχόμενο στραβισμό.

Η αντιμετώπιση και η θεραπεία του συγγενούς καταρράκτη είναι πολύ σημαντική. Αυτό σημαίνει πως μετά τη διάγνωσή του, ο χειρουργός οφθαλμίατρος θα πρέπει να προβεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση από τους δύο πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού. Βέβαια, εάν η περίπτωσή του δεν είναι προχωρημένη και δεν επηρεάζει την όραση του παιδιού σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, με συστηματική παρακολούθηση από οφθαλμίατρο, χωρίς να είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση.