Αμβλυωπία

Αμβλυωπία

ambliopia

Η αμβλυωπία, γνωστή και ως «τεμπέλικο μάτι», είναι η πιο συχνή οφθαλμολογική πάθηση κατά τη παιδική ηλικία. Είναι μία οφθαλμική κατάσταση όπου η  λειτουργία της όρασης δεν έχει αναπτυχθεί σωστά.  Συνήθως, αφορά τα οπτικά ερεθίσματα του ενός οφθαλμού, ωστόσο δεν αποκλείουμε ότι μπορεί να επηρεάζονται και τα δύο μάτια.

Η όραση αναπτύσσεται φυσιολογικά από τη γέννηση μέχρι και την ηλικία των 9 ετών. Για να αναπτυχθεί όμως σωστά η όραση, θα πρέπει να υπάρχει φυσιολογική λειτουργία των οπτικών οργάνων και σωστά οπτικά ερεθίσματα που θα καταστήσουν τα όργανα αυτά λειτουργικά.Τα μάτια στέλνουν οπτικά μηνύματα στον εγκέφαλο για να εκπαιδευθούν τα οπτικά του κέντρα. Στην περίπτωση που τα οπτικά μηνύματα που καταφτάνουν στον εγκέφαλο δεν είναι κατάλληλα,  τα οπτικά κέντρα δεν εκπαιδεύονται στο να βλέπουν καθαρά και επομένως η όραση παραμένει θολή. Εάν ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει καθαρές οπτικές εικόνες από το ένα μάτι προκειμένου να μάθει να τις αποκρυπτογραφεί, αναλύει, μεταφράζει σε οπτική πληροφορία, τότε δε θα μπορέσει ποτέ αργότερα να εξοικιωθεί και να προσαρμοστεί στο δύσκολο αυτό έργο. Εάν δεν εντοπιστεί η αμβλυωπία σε μικρή ηλικία, είναι δύσκολο να θεραπευτεί στη συνέχεια.

  • Στραβισμική αμβλυωπία: οφείλεται σε κακή ευθυγράμμιση των ματιών (στραβίσμος).
  • Εξ’ ανοψίας αμβλυωπία: οφείλεται σε προβλήματα που αφορούν τη μετάδοση της οπτικής πληροφορίας
  • Διαθλαστική αμβλυωπία: οφείλεται σε διάφορες διαθλαστικές ανωμαλίες (υψηλή μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία, ανισομετρωπία)

Τι μπορεί να προκαλέσει τη πάθηση;

  • ο στραβισμός
  • η ανισομετρωπία
  • παθήσεις που εμποδίζουν την είσοδο των οπτικών ερεθισμάτων στο μάτι

Η πιο γνωστή θεραπεία της αμβλυωπίας είναι η μέθοδος της επικάλυψης του δυνατού ματιού (σε περιπτώσεις στραβισμικής αμβλυωπίας), για την εκγύμναση του «τεμπέλικου ματιού». Αν το παιδί είναι 3-7 ετών και η αμβλυωπία δεν είναι αρκετά μεγάλη, τότε 2 ώρες την ημέρα αρκούν. Βέβαια, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα πρέπει να εξατομικεύεται. Για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου κρίνεται αναγκαία η τακτική παρακολούθηση από τον κλινικό οφθαλμίατρο.