Πρεσβυωπία

Πρεσβυωπία

Η πρεσβυωπία είναι μία πάθηση που σχετίζεται με την προοδευτική μείωση της κοντινής όρασης. Παρουσιάζεται μετά την ηλικία των 40, με δυσκολία στο διάβασμα, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η πρεσβυωπία εμφανίζεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο τους ή αν ήδη πάσχουν από κάποια άλλη διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός). Πολλές φορές σε μύωπες τα συμπτώματα της πρεσβυωπίας εμφανίζονται πολύ πιο μετά από την ηλικία των 40, και μπορούν να αντισταθμιστούν βγάζοντας τα μυωπικά γυαλιά. Σε ανθρώπους με υπερμετρωπία, η πρεσβυωπία μπορεί να εμφανιστεί σε μικρότερη ηλικία.

H πρεσβυωπία οφείλεται στη ελάττωση της προσαρμογής δηλαδή της ελαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού (βρίσκεται πίσω από την ίριδα) η οποία τον βοηθά να εστιάζει σε κοντινά αντικείμενα. Αυτό γίνεται λόγω της γήρανσης. Με την απώλεια αυτής της ευκαμψίας, τα μάτια είναι λιγότερο ικανά να προσαρμόζονται κατάλληλα, προκειμένου να εστιάσουν σε αποστάσεις 30-50 εκατοστών.

  • πρεσβυωπικά γυαλιά όρασης (διπλοεστιακά ή πολυεστιακά)
  • πολυεστιακοί φακοί επαφής
  • διαθλαστική χειρουργική (επέμβαση με excimer laser και χρήση ειδικών τεχνικών π.χ. Presby-LASIK και Monovision)
  • χειρουργική επέμβαση για την εμφύτευση πολυεστιακού ενδοφθάμιου φακού (multifocal intraocular lens) και αντικατάσταση του κρυσταλλοειδούς, φυσικού φακού του ματιού, συνδυαστικά με την αφαίρεση του καταρράκτη

Η πρεσβυωπία ούτε θεραπεύεται πλήρως, ούτε προλαμβάνεται. Μετά την ηλικία των 40, η ικανότητα της αυτόματης προσαρμογής του ματιού σε μακρινές και κοντινές αποστάσεις μειώνεται, είτε λόγω της απώλειας της ελαστικότητας του ματιού, είτε λόγω της γήρανσης του μυ, που προκαλεί ατροφία. Επομένως, η πρεσβυωπία αποτελεί ένα εξελικτικό πρόβλημα και όχι μία στατική κατάσταση. Για αυτό το λόγο, η θεραπεία της είναι πιο δύσκολη σε σχέση με τη θεραπεία κάποιας άλλης διαθλαστικής ανωμαλίας.