Αριστομένους και Παυσανίου 2
info@eye-center.gr

+30 27210 22007

Διαθλαστικής χειρουργικής και κερατοειδούς

Διαθλαστική χειρουργική

Service

Με τον όρο Διαθλαστικές ανωμαλίες ή αμετρωπίες εννοούμε τις καταστάσεις που προκαλούν αλλοίωση στη διάθλαση του φωτός και αυτές είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία.

Η διαθλαστική χειρουργική αποτελεί το σύνολο των χειρουργικών τεχνικών που εφαρμόζονται για την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών, δηλαδή όλες τις επεμβάσεις που ρυθμίζουν σωστά την εστίαση έτσι ώστε να βλέπουμε καθαρά χωρίς διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

Έχει ως κύριο στόχο την αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς μέσω της σμίλευσης της επιφάνειας και του στρώματός του με την χρήση laser. Το αποτέλεσμα είναι το φως να εστιάζεται στον αμφιβληστροειδή και να έχουμε ευκρινή όραση χωρίς γυαλιά.

Υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές τεχνικές. Κάθε υποψήφιος ασθενής υποβάλλεται σε πλήρη προεγχειρητικό έλεγχο, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί πως μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια στο laser διάθλασης που θα επιλεχθεί ως το πιο κατάλληλο για την ασφάλειά του, παρέχοντάς του παράλληλα και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.