Τμήμα Γλαυκώματος

Το υδατοειδές υγρό του ματιού είναι υπεύθυνο για την διατήρηση της ισορροπίας -για την υγεία του κερατοειδή και του φακού του οφθαλμού μέσω της συνεχής παραγωγής και παροχέτευσης του. Σε περίπτωση που η αποχέτευση αυτή μειωθεί, η ενδοφθάλμια πίεση αυξάνεται και τότε υπάρχει ο κίνδυνος της εμφάνισης γλαυκώματος ( αλλοιώσεις στο οπτικό νεύρο αλλά και στο οπτικό πεδίο που απειλούν την όραση).

Μια νέα θεραπεία laser για το γλαύκωμα είναι το SLT (Selective Laser Trabeculoplasty – Επιλεκτική Laser Τραμπεκουλοπλαστική).

Τι ακριβώς είναι το SLT;

Είναι μια αποτελεσματική διαδικασία laser (μη θερμικό και μη επεμβατικό laser) η οποία μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση . Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η θεραπεία συνήθως δεν ξεπερνά τα 15 λεπτά. Η μέθοδος SLT είναι μια ήπια και καθόλου καταστροφική επέμβαση , που επιτρέπει στη διαδικασία να επαναληφθεί, εφόσον κρίθεί σκόπιμο.

Αυτό συμβαίνει σε αντίθεση με τις προηγούμενες θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως το Argon Laser (ALT) όπου εκεί επισυμβαίνει σημαντική αλλοίωση της ανατομίας και ουλοποίηση της περιοχής.

Πως λειτουργεί η τεχνολογία SLT:

Το SLT laser χρησιμοποιεί βραχείς παλμούς φωτός χαμηλής ενέργειας που έχουν στόχο τη χρωστική ή τη μελανίνη που βρίσκεται σε ειδικά κύτταρα στο πάσχον μάτι. Οι μηχανισμοί επούλωσης του σώματος αντιδρούν με αποτέλεσμα να καθαρίζει ο διηθητικός ηθμός του οφθαλμού και να αυξάνεται η εκκροή του υδατοειδούς υγρού. Η διαδικασία ουσιαστικά βελτιώνει τον μηχανισμό αποχέτευσης του οφθαλμού με αποτέλεσμα να μειώνεται η ενδοφθάλμια πίεση.

Το SLT μειώνει την ενδοφθάλμια πίεση κατά μέσο όρο 25-30% στο 75-85% των ασθενών που υποβάλλονται στην θεραπεία.

Εάν το SLT δεν έχει αποτέλεσμα, υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις άλλων μορφών θεραπείας όπως φαρμακευτική ή χειρουργική αγωγή.

Πώς πραγματοποιείται η επέμβαση με το SLT laser;

Πριν από την επέμβαση ενσταλλάσσονται αναισθητικές σταγόνες. Η επέμβαση διαρκεί μερικά λεπτά. Μετά την επέμβαση, συνήθως δεν απαιτείται ειδική θεραπευτική αγωγή. Περίπου μετά από 3 μέρες η ενδοφθάλμια πίεση ελαττώνεται σημαντικά, αλλά η μέγιστη μείωση επιτυγχάνεται σε 4 με 6 εβδομάδες από τη θεραπεία. Βέβαια θα πρέπει ο ασθενής να συνεχίσει την τακτική παρακολούθηση από το γιατρό του.

Ποιος θεωρείται κατάλληλος για την εφαρμογή του laser SLT

Ασθενείς που παρουσιάζουν:

  • οφθαλμική υπερτονία, γλαύκωμαανοιχτής γωνίας, ψευδοαποφωλιδοτικό ή χρωστικόγλαύκωμα
  • ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενη αυξημένη πίεση,
  • αλλεργία στα αντιγλαυκωματικά φάρμακα,
  • που δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των αντιγλαυκωματικών κολλυρίων,
  • που δεν διαπίστωσαν αποτελέσματα με την θεραπεία ALT laser (Argon Laser)

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου Laser είναι εντελώς ανώδυνη και δεν εμπεριέχει επί μέρους κινδύνους για το μάτι.

Τι θα συμβεί αν αποτύχει το SLT;

Σε περίπτωση αποτυχίας της διαδικασίας δεν επηρεάζεται η αντίδραση του οφθαλμού στη συνέχιση της φαρμακευτικής θεραπείας αλλά και σε μια ενδεχόμενη εγχείρηση.

Οι προαναφερόμενες μέθοδοι έχουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα τα οποία μπορείτε να συζητήσετε εκτενώς με τον οφθαλμίατρό σας.

Αντιθέτως, η νέα μέθοδος (SLT) στερείται μειονεκτημάτων ακόμη και σε περίπτωση αποτυχίας.

Παθήσεις