Τμήμα Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς

Στο τμήμα αυτό μελετώνται και εξετάζονται περιπτώσεις που έχουν ήδη διαγνωσθεί με κάποια πάθηση του υαλοειδούς και του αμφιβληστροειδούς. Η κατάλληλη θεραπεία ή χειρουργική αντιμετώπιση επιλέγεται σύμφωνα με τα κλινικά χαρακτηριστικά της πάθησης του ασθενούς.